Szövetség : : Aktualitások : : Megvalósult programok : : Fotók, videók : : Kapcsolat : : Vissza : :

A projekt megvalósítását a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta.
HUROCBC.agrya.hu

Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége

KKedves Látogató!

A jó szervezeti struktúra olyan, hogy szinte észrevétlenül működteti azt, amire létrehozták. Nekünk sem volt célunk túlbonyolítani, öncélúan túlszabályozni az együttműködés kereteit. Valljuk, hogy nem a forma, hanem a benne lévő tartalom a fontos. Így aztán igen egyszerűen működik a szervezet.

A Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége 2005. őszén alakult meg, koordináltan három - Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar - megyét összefogva, megvalósítva ezzel az ott élő és gazdálkodó, tevékenységükben azonos és érdekelt, fiatal gazdák, valamint a belőlük szerveződött egyesületek, szervezetek régión belüli közös érdekképviseletét. Az összehangolt működés mögött húzódó folyamatos egyeztetések mind a gazdák és a Szövetség között, mind pedig a régiós képviseletek között kulcsfontosságú szereppel bírnak. Amellett, hogy mindegyik régió elsősorban a lefedettsége szerint hozzá tartozó fiatal gazdákat segíti, közvetetten a más régiókhoz tartozókkal is kapcsolatban áll.

Programjainkat mindig az aktuális és a gazdák érdekében álló témakörökből szervezetten állítjuk össze, értve ez alatt a különböző konferenciákat, Fiatal Gazda Klubokat, szakmai utakat. Mindezek mellett a gazdák közti kapcsolatteremtés és tapasztalatcserék jelentősége szintén fontos momentuma a működésnek.

Munkánkat szorosan együttműködve végezzük az AGRYA - Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetségével.

A Regionális Gyűlés gyakorolja a közgyűlés jogköreit. Az operatív irányítás az Elnökség, a Társelnökök feladata. A régió működéséből adódó napi feladatokat a regionális koordinátor végzi el.

Pályázat nemzetközi partnerekkel

A 2009- es évben különös figyelmet szenteltünk mindegyik partnerszervezetünkkel az idősödő gazdák utánpótlásának, a generációváltásnak, melynek okán elindítottuk a "Második Hullám programot". A program keretében meghallgatások segítségével válogattuk ki azt a néhány fiatalt, akik lehetőséget kaptak külföldi tréningeken részt venni. Ezek a fiatalok többnyire a családi gazdaságban aktívan kiveszik részüket és mellette az agrárium valamely szakirányában tanulnak. A kiutazásaik azért is voltak nagyon fontosak, mert a rendezvényeken több ország is képviseltette magát a fiatal gazdálkodók által, így a tréning során megszerzett plusz tapasztalataik mellett betekintést nyertek a különböző nemzeti kultúrákba, mitöbb helyben megvitathatták saját termelési kultúrájukat is. A kapcsolatszerzés mellett nagy fontossággal bír ezen fiatalok számára a széles látókör, a globális gondolkodás. Nem csak egyszerűen a céljaik feltérképezésében, mint pl. a meglévő gazdálkodás fejlesztésének lehetőségeiben nagy lépés, hanem összességében viszonyításaik is más határértékeket nyertek. Részben, de ugyanezen meglátásokat eredményezték a 2009-2010-ben megvalósult külföldre szervezett szakmai utak is a KAP kommunikáció jegyében. Ezek konkrét gazda- és szövetkezetlátogatásokat is tartalmaztak, melyre alapozva legtöbben a már saját gazdaságuk felépítését és működtetését tették mérlegre (és bővítették újabb tervekkel). A szakmai utak megállói Olasz-, Francia- és Németországban voltak.

A Szövetség 2008- ban nemzetközi partnerségben megnyert egy Leonardo programot, melynek keretében a fiatal gazdák több szakmai úton is részt vehettek 2009- ben. Így például Németországban, Lengyelországban és Finnországban.

ETE

Az ETE (korábbi néven: Interreg) egyike az Európai Unió Közösségi Kezdeményezésének, melynek középpontjában az együttműködés áll a szomszédos tagállamokra összpontosítva, a határon átnyúló gazdasági és szociális kapcsolatok fejlesztése érdekében. Szövetségünk közösen pályázott a Fiatal Gazdák Dél-alföldi Szövetségével a Román-Magyar határmenti együttműködés jegyében, mely a múlt évben pozitív elbírálásban részesült. A főbb területek a program által meghatározott kötöttségeken belül, a szakágból következtethetően, a helyi gazdaságfejlesztési kapcsolatok. A programból adódóan négy határmenti megyét érintett a projekt párba állítva a hazai megyékkel, a következő felosztásban: Szatmár megye - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Bihar megye - Hajdú-Bihar megye, Temes megye - Csongrád megye, valamint Arad megye - Békés megye. A projekt megvalósult és sikeresnek könyvelhető el. A magyar és romániai fiatal gazdák betekintést nyertek más és más gazdálkodásba, és megoszthatták egymással - a már korábban megszerzett tanulmányokkal összevetve - a több év során kialakult, esetekben generációk által örökölt szokások tapasztalatait is. Az események során tett látogatások meghatározó kapcsolatokat eredményeztek a jövőre nézve. Olyan találkozások voltak ezek, ahol a kézfogásokban a barátságokon kívül esetenként üzlet és érdek is találkozott.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és szeretne velünk kapcsolatba lépni, úgy azt megteheti a Kapcsolat link alatt megadott elérhetőségek valamelyikén.

Kellemes időtöltést kívánunk!

Üdvözlettel:

A Szerkesztők

További információ:
Fiatal Gazdák Észak-alföldi Szövetsége
06 30 3468940, eszakalfold@agrya.hu